0889 37 37 25 sportsoul2016@gmail.com

Ние работим за спорта и подрастващите със сърце и душа.

Асоциация Спортна Душа е специализирана :
-създаването и изпълнението на маркетингови планове;
– създаването и функционирането на проекти и програми;

– състезания и турнири за деца и младежи;
– обучения чрез спорт;
– детски празници;
– летни лагери;
– набиране и координация на доброволци;
– доброволчески инициативи;

Основна наша мисия е и организирането на повече събития и дейности, чрез които играчи, състезателите, треньори, технически лица за да научат за ползите, които съответният спорт им предоставя, както и да обменят знания, умения и добри практики.

Стратегически цели

Разширяване на мрежата от спортни клубове и организации при реализиране на спортни програми, инициативи и дейности.

Повишаване качеството на предлаганите спортни услуги, дейности и социални възможности.

Обхващане на различни целеви групи и стимулиране на интереса и търсенето на занимания с физически упражнения .

Формиране на спортна култура за занимания през целия жизнен цикъл в т.ч. иновативни социални маркетингови кампании с дългосрочно действие за промотиране на ползите от спортните занимания и постигане на устойчиво развитие.

Създаване на обучения използващи методологията- обучение чрез спорт, както и за креативни начини да се интегрира физическа активност в различни предмети, не само в часовете по физическо възпитание

Осигуряване на подходящи условия на децата за да развият максимално своя талант. Личностното развитие в процеса на свободното общуване, активното социално- психологическо обучение, организиране на познавателна дейност, изграждане у личността на ценностна система на основата на стремежа за към реализация на интелектуалния и творчески потенциал.

Окуражаване на младите хора да развиват техните способности и да използват този потенциал в бъдещия им активен социален живот (професионална кариера, социални дейности ,личностно развитие, себеизразяване, развитие на силни страни, комуникативни умения,творческо мислене, креативност, инициативност, работа в екип, лидерство, развитие на ценности, отговорност, толерантност, съпричастност и др.)

За връзка с нас

0889 37 37 25
sportsoul2016@gmail.com

Искате ли да разберете повече?

Галерия
Блог

изпратете съобщение