0889 37 37 25 sportsoul2016@gmail.com

Спорт
достъпен за всеки !

Всички се раждаме герои!

Отвори сърцето си за големи мечти!
Това което търсиш , също те търси!
Ние търсим теб!

Асоциация Спортна Душа

Мисия

Нашият екип работи за създаване на възможности за по-голяма достъпност и качество на спорта сред деца и младежи.
Подпомагане на младите треньори в тяхната практика, усъвършенстване и кариерно развитие.

Визия

Създаване на качествени образователни програми и цялостни умения за живота, създаване на среда, която позволява на децата да покажат своя спортен потенциал.
Предоставяне на съвременна база и техническо оборудване, професионални треньори, подбор и обучение на даца с желание за спортна изява.

ЗА нас

Ние сме МЛАДИ!
Ние сме УСПЕШНИ !
Ние ОБИЧАМЕ СПОРТА!

Ние създаваме на възможности за младите хора, да опознаят себе си , да развият силните си страни, да използват тяхната най-голяма сила- техния собствен ум.

Нашият фокус е върху развитието на спорта, популяризирането на спорта като средство за здравословен начин на живот и изграждане на положителни личностни качества у личността , обучение чрез спорт, както и за спорт за високо спортно майсторство.

Чрез нашите програми, методология и обучения , децата да преоткрият себе си, да използват въображение, креативно, творческо мислене преминавайки през редица разнообразни, упражнения, задачи, забавни игри.

Всеки треньор, който има знания, умения и най-вече желание да работи с младежи и деца, ще бъде подкрепен.

Създаваме възможности практикуващите спорт ,за да си взаимодействат с играчите и треньорите, които участват в програмите на Асоциация Спортна Душа, както и да получат на експертно мнение.

За връзка с нас

0889 37 37 25
sportsoul2016@gmail.com

Искате ли да разберете повече?

Галерия
Блог

изпратете съобщение